Back to top
Thong Lor District

ซอยทองหล่อ

Thong Lor District

Thong Lor District

Thong Lor District

18:00 - 00:00
Free

ถนนทองหล่อ หรือ ซอยสุขุมวิท 55 หรือที่นิยมเรียกกันว่า ซอยทองหล่อ เป็นถนนในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บนถนนสุขุมวิท เป็นที่รู้จักด้านร้านอาหารนานาชาติ รวมถึงมีศูนย์การค้า ร้านค้านานาชาติ ร้านค้าแฟชั่น สถานที่เที่ยวยามค่ำคืน สตูดิโอแต่งงาน ที่พักอาศัยของคนหลากหลายเชื้อชาติ

Thong Lor (or Thong Lo or Thonglor) a.k.a. Sukhumvit Soi 55, is a road in Watthana district, Bangkok, Thailand, on Sukhumvit Road at the Bangkok close to BTS Thong Lor station. Along the road contains lots of restaurant, villa, bar and many night life attractions.

トンローまたはスクンビットソイ55やソイトンローは一般ワタナ区道で呼び出されます。スクンビットロードにバンコク、タイ、その国際的なレストランで知られています。モール国際店ファッション店場所のナイトライフ結婚式のスタジオ民族的に多様な住民

同老路或者素坤逸路55号,也被人叫做同老胡同,是泰国曼谷著名的一条道路。素坤逸路,人们所熟悉的就是这里的各种美食,还有各种商店,这里有很多国际商品,时尚服装,夜市,婚礼礼服,以及很多酒店供游客住宿。


Phra Sumen Fort

ป้อมพระสุเมรุ

Phra Sumen Fort

Phra Sumen Fort

Phra Sumen Fort

08:00 - 23:00
Free

ป้อมพระสุเมรุสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นป้อมก่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยม หันหน้าออกริมคลองบางลำพู รากฐานของป้อมและกำแพงเป็นฐานแผ่อยู่ต่ำจากระดับผิวดิน 2 เมตร วัดจากด้านเหนือไปใต้กว้าง 45 เมตร สูงจากพื้นดินถึงยอดใบเสมาบนป้อม 10.50 เมตร และสูงจากพื้นป้อมชั้นบนถึงหลังคาหอรบ 18.90 เมตร ลักษณะเป็นป้อม 3 ชั้น มีบนไดขึ้นป้อมจากด้านในกำแพง 3 บันได มีเชิงเทียนและแผงบังปืน ป้อมชั้นล่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีกำแพงที่มีใบเสมาชนิดปลายแหลมกั้นระหว่างผนังป้อมชั้นล่างและชั้นบน มีประตูออกไปสู่ส่วนหน้าของป้อมและที่ส่วนหน้าของป้อมชั้นล่างนี้ยังมีกำแพงที่มีใบเสมาชนิดเปลี่ยมขนาดใหญ่ โดยแต่ละเสมามีช่องเจาะไว้เป็นรูปกากบาทเล็กๆ ป้อมชั้นที่ 2 มีบันไดทางขึ้นอยู่ทางส่วนหลังของป้อม 1 บันได และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2492

Phra Sumen Fort was built in the reign of King Rama 1. It was made from bricks coated with cement in octagon-shaped. Its front side faces towards Bang Lamphu canal. The basements of the fort and the wall are made to be wide flattened based and are situated 2 metres under the ground. The size from the northern side to the sounthern side is 45 metres wide. Its height from ground to the top of Bai Sema (battlements) is 10.50 metres, and 18.90 metres measured from the floor of the upper floor of the fort to the roof of the battle tower. It is a 3-storey tower and has 3 staircases inside the fort. Also it has earthwork and a shelter that protects the ammunition.

最初の砦レンガ八角形の治世に建てられた国立フォート、。運河Banglumpuに面しています。北から南に要塞壁の基礎と地表下のベーススプレッド2メートル、屋根要塞18.90メートルの方法に城塞10.50メートルと二階砦の高さに胸壁の先頭に地面からの高45メートル。 3階に下と上の階の間傾け要塞壁の胸壁、と壁によって2つのセクションに分かれて3階段と地上階に砲塔をカバーパネルと内壁燭台から要塞城塞があります。砦や要塞の階の正面に出てドアもEplieimの欄干を持つ大規模な壁を有します。各欄干は砦、1ラダーと2492年以来、国の歴史的建造物として登録されているの後半部分に至るまでの階段と小さな十字型の砦二階で掘削しました。

成立于拉玛1世,白色城墙堡垒,八角形状。炮台地基高出地面2米,南北测量宽45米,从地面到炮台塔楼测量高10.5米,从地基测量到顶层高18.90米,总共分为3层。炮台内部设有行人楼梯3处,有烽火台,防御墙。炮台下面分为两部分,2个炮塔。炮台的城墙设计分两层,前面有一个门,后面还有另外一个大门,从一层可以通过楼梯爬到第二层,这个地方具有历史性意义,1949年国家取得了战争的胜利。


The National Gallery

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

The National Gallery

The National Gallery

The National Gallery

09:00 - 16:00
Free

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมต่างๆ เรียกว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520

The national gallery was originally called Rong kasap Sitthikan. Consequently, the building was renovated and it was used for various fine art exhibitions and is called the national gallery. Somdet phrathep pharat ratchasude sayam borommaratchakumari presided at the inauguration ceremony on august 8, 1977

アートの国立博物館と王の王女シリントーンとして知られている絵画や彫刻を展示する場所としてアートの国立博物館。チャクリーシリントーン陛下建物は2520年8月8日にオープンしました。

曼谷国家美术馆展览着各种艺术品,如书画和雕塑等。1977年8月8日,泰国诗琳通公主主持了国家美术馆的开幕式,宣布其正式对外开放。


Wat Kalayanamit

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Wat Kalayanamit

Wat Kalayanamit

Wat Kalayanamit

07:00 -17:00
Free

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) บุตรพระวิชัยวารี (ทัน แซ่อึ่ง) เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ได้อุทิศบ้านพร้อมที่ดินและได้ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเดิมเรียกว่า หมู่บ้านกฏิจีน เพิ่มเติมสร้างเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2492

Wat Kanlayanamit Woramahawihan This is the second grade royal temple of woramahawihan. Chao Phraya Nikorn Bodin (Toh Kanlayanamit) a son of Phra Phichai Wari (Man Sae Eung). When he got the tittle of Phraya Ratsuphawadi, the director general of Phra Suratsawadi Klang department, he did not only donated his house included land but also bought additional land in the area nearby which formally called Kudi Chin village to build a temple in 1825 during the reign of King Rama 3, and presented it to be a royal temple, King Rama 3 graciously named the temple as Wat Kanlayanamit. The fine arts department registered the temple to be the national ancient monument in 1949

寺院はマスタークラスでありますWoramahawihanを入力ニコンXVI Bordin(藤ののれん)、ヴィジャヤの息子は名前が付いていた場合(沙ウンまで)に変更します。ロイヤルプリンスSupawadeeサラスワティ連邦管財元々呼ばれていた土地や近くの土地を購入の献身、。中国の村の既定の照合順序追加のビルドは3の統治の間の年2368年に寺院は僧院を奉献しました。名のれん対策美術部門は、2492年以来、国家の重要性の古代のモニュメントとして寺院を登録しました。

这是woramahawihan皇家第二等级寺庙,昭披耶尼空卜丁(To Kanlayanamit ),皮钗瓦利之子(赛英先生)。当他被授予Phraya Ratsuphawadi头衔,Phra Suratsawadi Klang部门的将军时,不不仅捐赠了自己的房屋,同时也购买了一片土地兴建寺庙,于1825年,拉玛3世时期,寺庙被授予皇家寺庙,拉玛3世将其命名为Kanlayanamit寺。1949年,国家寺庙管理部授权此地为国家古代纪念馆。


Wat Thepthidaram Worawihan

วัดเทพธิดารามวรวิหาร

Wat Thepthidaram Worawihan

Wat Thepthidaram Worawihan

Wat Thepthidaram Worawihan

09:00 - 16:00
Free

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวง เพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำยบสวนหลวงพระยาไกร รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 2379 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่ สมเด็จพระเข้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งทรงพระเมตตาโปรดปรานอย่างยิ่ง ด้วยรับราชการใกล้ชิดพระองค์ตลอดมา สร้างสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2382 พระราชทานนามว่า วัดเทพธิดาราม เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ได้ทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมในการก่อสร้างด้วย

This is a third grade royal temple of worawihan, its formerly name was Wat Phraya Krai Suanluang, as it was located in Tambon Suanluang (Suanluang district). King Rama 3 established the temple in 1836 in honoring of Somdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathep, King Rama 3 had kindly favored to her very much, because she had closely serviced to the King for a long time. The construction of the temple was completed in 1839, and the royal name was Wat Thepthidaram since Somdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathep also contributed fund for the construction of the temple.

それはタンボンSuanluang(Suanluang地区)に位置していたように、これはウォラウィハーン3年生王室寺院で、その以前の名前は、ワット・プラヤKraiのSuanluangは、ありました。ラーマ3は3が親切に好まれていたラーマ、Somdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathepの顕彰で1836年に寺院を設立し、彼女の非常に多く、彼女は密接に長い時間のために王に修理を依頼していたので。神殿の建設は1839年に完成し、王室の名前は神殿の建設のためのSomdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathepも貢献基金以来ワットThepthidaramました。

这是worawihan的小学三年级的皇家寺庙,它的前身叫寺披耶边疆区Suanluang,因为它位于Tambon Suanluang(Suanluang区)。国王拉玛3 Somdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathep表彰的建立寺庙于1836年,国王拉玛3和蔼青睐,她的很多,因为她一直密切维修国王很长一段时间。寺庙的建造于1839年完成,王室的名字是笏Thepthidaram因为Somdej Phrachao Lukthoe Krommamuen Apsorn Sudathep对寺庙的建设也贡献了基金。