Back to top
Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

09:00 - 16:00
Free

วัดสุทัศน์สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อให้เป็นวัดกลางพระนคร และได้ถมดินจำนวนมากเพื่อยกให้วัดสูงขึ้น พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง ความใหญ่โตขององค์พระ ทำให้เรียกนามวัดอีกชื่อว่า วัดพระโต วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร ซึ่งนับแต่สมัยโบราณเป็นที่ตั้งของพระปรางค์ วัดมหาธาตุ อันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดนี้ถูกสมมติให้เป็นรูปจำลองจักรวาลตามคติไตรภูมิทางพุทธศาสนา อารามต่าง ๆ ในพื้นที่พุทธาวาสจึงเป็นตัวแทนสิ่งต่าง ๆ ตามความเชื่อนี้ โดยสมมติให้กรุงเทพฯ เปรียบดังจักรวาล มีวัดสุทัศน์เป็นเขาพระสุเมรุกลางจักรวาล ซึ่งชื่อวัดสุทัศน์ก็สอดคล้องกับสุทัสสนะ ชื่อเมืองของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บนยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง พระวิหารเปรียบได้กับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระศรีศากยมุนีเปรียบเสมือนพระอินทร์ วิหารทิศทั้งสี่เป็นวิมานของเทพประจำทิศ ถะหรือเจดีย์หินแบบจีนหกชั้นเป็นดั่งพระวิมานของกามภูมิเทวโลกหกชั้น เก๋งจีนศิลาคือวิมานไพชยนต์ของพระอินทร์ ส่วนฐานประทักษิณที่ยกสูงเสมือนเขาพระสุเมรุ พระระเบียงคดคือเขาสัตบริภัณฑ์ ขณะที่พระอุโบสถทางทิศใต้เป็นดุจชมพูทวีป อันเป็นทวีปที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะถือกำเนิด ภายในพระอุโบสถจึงวาดภาพเรื่องปัจเจกพุทธเจ้า หากคุณต้องการเห็นวัดที่วาดผังแบบไตรภูมิในคติพุทธศาสนาที่เด่นชัดและสวยงามโอ่อ่าอลังการที่สุด ต้องไม่พลาดวัดสุทัศนเทพวราราม

King Rama I ordered for the construction of the temple to be large as the “Panancherng Temple” because he wanted it to be a monumental landmark of the kingdom. The king named the temple “Wat Mahasuthawat” but unfortunately, he passed away before the temple was completed. The construction of “Wat Suthat Thepwararam” was eventually completed during the reign of King Rama III. Unlike other temples, “Wat Suthat Thepwararam” has no stupa. Hence, in place of the stupa is the “U-te-sik chedi” (the 7 types of plants in Buddhism.)

ワット·スタットは、寺院市への最初の治世に2350年以来建てました。土はあきらめることがたくさんあり​​ます。ワット·マハタートのスリ釈迦牟尼仏に伴い、スコータイ仏は大ホールに安置されています。主の広大これは、ワットの寺院と呼ばれる寺院はバンコクの中心部に位置して呼ばれています。ワット·プラ·プレイングに祀ら遺跡に家である古代、以来。この措置は、この信念のそれらの代表として神社エリアのモットーの世界仏教の僧院に基づいて、宇宙のモデルとしました。バンコクをしてみましょう宇宙を比較スタット寺院須弥山は、中央の銀河です。ワット·スタットの名前は氏の牙のそれと一致しています。天国のインドラの市名。須弥山自体の上寺院は天になぞらえています。インドラとしてスリ釈迦牟尼4つの方向の神々のWihardisの城。 Taや中国の6つの石塔はエロ風景崇拝6階建ての城のようなものです。中国パビリオンの石の城、主インドラの王宮。須弥山のように上昇したように、ベースを時計回り。回廊は、彼Satbripanฑsです。南はインド亜大陸などの寺院があるが。大陸、仏、彼の誕生など。寺の内部では、このように個々の仏を描きます。あなたは仏教で最も有名な、美しい、壮大の描画レイアウトの世界の教訓を確認したい場合。ワットThatsanatheb Wararamをお見逃しなく。

云石寺,位于曼谷市北的阿育它亚(Sri Ayutaya)路,又名“大理石寺”,在曼谷集拉达皇宫与国家议会大厦之间,是一座全部由大理石建成、屋顶用中国琉璃瓦覆盖的佛寺。云石寺,初建于1807年,拉玛一世期间,后来由于战事原因大量土地被割让。素可泰王朝时期,命其为皇室寺庙,由于佛像巨大的外形又被命名为大佛寺。该寺庙位于市中心,陈列着古代文物。该寺建筑富有较浓厚的西方色彩,里面供奉着泰国历代各种佛像50尊,融合了中国、印度等佛教造型艺术风格,是泰国佛寺建筑中最富西方色彩风格的寺庙,被视为19世纪佛教雕刻的典范。 主殿大门两侧有石狮子守卫,殿内供有一尊高约3米的释迦牟尼金佛。佛殿窗户仿西欧教堂建筑风格,用彩色玻璃拼组成泰国式花格图案。主佛殿中的清拉佛像,是泰国著名彭世洛佛像的复制品。 主殿后面,是一个以云石铺地的大庭院,广阔清幽,三面围着走廊,回廊上陈列着51尊泰国历代各时期的各种类型的佛像,形象逼真,姿态各异,栩栩如生。融合了中印等佛教造型艺术风格,是19世纪泰国佛教的典范。佛殿后的抱厦佛龛中,立有他瓦呖瓦蒂艺术时期的佛像。此外,还有中国或日本的佛像。寺内还建有不少华丽的亭台。对岸有云石钟楼,并植有菩提树。云石寺白色云石柱和金黄色的屋顶,在日光下互相辉映,相当高贵美丽,加上恬静清洁的园


Wat Traimit Wittayaram Worawihan

วัดไตรมิตรวิทยาราม

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

08:00 - 17:00
Free

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีน เข้าใจกันว่า จีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ปีพ.ศ. 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนระดับมัธยมของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณของวัด สิ่งสำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอดร์ มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40 %พระพักตร์มีเนื้อทอง 80 % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ 99.99 % สันนิษฐาน ว่า สร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในสมัย ร. 1 ได้โปรดให้อัญเชิญ พระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมาประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วนำมาไว้ยังวัดที่ตนสร้าง จนได้อันเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร (วัดโชติการาม) ต่อมาบริษัทอิสท์เอเซียติกได้ขอเช่าที่วัด(ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อันเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้ อย่างหยาบ ๆ หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จ จึงได้อัญเชิญชั้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกะเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon is the heritage of civilization that Thais are proud of. It was originally titled Phra Sukhothai Traimit or Golden Buddha. The Golden Buddha has a perfect shape. According to the history, it has been presumed that King Ramkhamhaeng of Sukhothai Kingdom has called moulding specialists for a meeting about construction. After the construction was completed, he has ordered the construction of Phra Wihan Luang in Wat Maha That Temple in the middle of Sukhothai to house the Golden Buddha. The evidence in the stone inscription states that “In the middle of Sukhothai Kingdom lays a temple with the Golden Buddha, Phra Attharos, Buddha statue, big Buddha statue, beautiful Buddha statue” Originally, this statue was not as beautiful as we have seen today becasue it was completely plastered. The evidence shows that the statue was installed as the principal Buddha image in the main temple building of Wat Chotanaram or Wat Phraya Krai since King Rama III. The temple was then deserted. Around B.E. 2474, The East Asiatic Company, responsible for the forest concession, has leased the land from the government to build a sawmill. The company removed everything except the Golden Buddha; therefore, Wat Sam Chit Committee consisted of Maha Jiam Gomlo, Maha Sawai Thita Weero (Phra Wisut Thabodi), Luang Supphachalasai (Bung Supphachalasai), Luang Boriwan Wetchakij (Yoo Lawangkul) and Sanit Tawintarapakdee, was asked to relocate the Golden Buddha from Wat Phraya Krai to Wat Sam Chin, now known as Wat Traimit Witthayaram. Since the renovation of the temple was not completed, the statue was temporarily placed next to a pagoda. During that time, many had asked to move the statue to other temples but the statue could not be moved. 20 years later in B.E. 2498, the renovation was completed. When ready, Phra Wisut Thabodi (Sawai Thita Weera Maha Thera), an abbot at that time, has decided to move the statue but it proved to be difficult to lift because it was big and heavy. During the attempt to lift, the ropes broke due to the weight and the statue fell hard on the ground. It was raining and quite late at night, the attempt to move had to be carried out in the next day. In the morning, the abbot checked the statue to find a way to lift the statue up again. He then found a crack at the statue’s chest. When he chipped off the plaster coating, he discovered a pure gold surface inside. After the abbot gathered the locals to help remove the plaster, the beauty of a gold surface of the statue emerged as the whole appearance completely changed to be the Buddha statue with the attitude of subduing Mara made by Sukhothai craftsman, capturing the eyes of visitors. The news about the discovery quickly spread.The statue was inspected and evaluated of its gold. It was made with Nue Jed Nam Song Ka Gold (old Thai gold measurements indicated that one baht weight of Nue See gold is worth 4 baht, one baht weight of Nue Jed gold is worth 7 baht which is second purest gold from Nue Kao gold; Nue Kao gold was discovered at Bang Taphan during the era of Borommakot and was called Bang Taphan gold, and Song Ka means 50 satang) The overall gold weighed over 5 tons or 25,000 pounds of gold which equals to 14 million dollars or around 294 million baht at that time (B.E. 2498). It was the first gold measurement after the discovery. “Sukhothai Traimit Golden Buddha” or “Luang Por Thongkam” or titled conferred by King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) as “Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon”, at present, is located at the hall of Wat Traimit Witthayaram Temple, Samphanthawong District, Bangkok. The statue is in the attitude of subduing Mara which means being in a meditating posture, left hand placing face up on the lap, right hand on the knee, the tips of the hand pointing downward. The measurement is 149-inch wide. The height from a base to a head is 15.75-foot. The statue weighs around 5.5 tons. It is worshipped by Thai people and foreigners who come to experience the beauty of the biggest statue made of invaluable pure gold in the world. The Sukhothai Traimit Golden Buddha or Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon is recorded in the Guinness Book of World Records in 1991 (B.E. 2543) as “the largest Golden Buddha image in the world” and recorded as the world’s largest Golden Buddha image with gold worth of 21.1 million pounds as stated that; “Highest intrinsic value is the 15th-century gold Buddah in Wat Trimitr Temple in Bangkok, Thailand. It is 3-04 m 10 ft tall and weighs an estimated 51/2 tonnes. At the April 1990 price of $ 227 per fine ounce, its intrinsic worth was $ 21.1 million. The gold under the plaster exterior was found only in 1954.” (Recorded in the Guinness Book of World Records) At Wat Traimit Witthayaram Temple, not only can you go to worship the Golden Buddha, but also visit Yaowarat Chinatown Heritage Center.

マハースワンパティマコーン大仏 世界最大の黄金仏 タイ人が誇っている文化遺産であるマハースワンパティマコーン黄金大仏、旧名はスコータイトライミット黄金仏又は黄金仏である。 この仏像は歴史的に豪華で、スコータイ時代のラムカムヘン王が黄金大仏の鋳造のために鋳造技術者を集め、鋳造後でスコータイ都の中心部にあるワット・マハータート王寺院に設置してもらうと想定されている。「スコータイ中心部に王寺院、黄金大仏、豪華な仏像がある」という証拠の碑文があるから。 最初、本大仏は石膏で覆われていたため、現在見られているように美しくなかった。証拠書類により、ソムデットプラナンクラオジャオユーフア(ラマ3世)時代に主仏像としてワット・ショーティナーラーム寺院(又はワット・プラヤークライ寺院)に設置されたことはあるが、その後、この寺院が荒廃した状態になった。森林事業を運営しているイーストアジアティック社は1931年に大型の製材所を設立するため、いろいろなものを解体し、大型の仏像を残し、プラマハージアム・カマロー坊、プラマハースワイ・ティタウィロー坊(プラウィスッターティバディー坊)、ルアンスッパシャラサイ空軍大将(ブン・スッパシャラサイ氏)、ルアンボリバーンウェーシャキット氏(ユー・スワーンクーン)、ミスター サニット、 テーウィンタラパックディーで構成されたワット・サームジーン寺院委員会に連絡し、本大仏がワット・プラヤークライ寺院からワット・サームジーン寺院(現名はワット・トライミットウィッタヤーラーム寺院)に招待された。 大仏が招待されたが、修道院の復元の未完了で仏舎利塔の隣に一時に設置していた。その時、各地の寺院に招待されるための依頼者がここに来ていたが、移動できなかった。20年の経過後、1955年にようやく復元が完了した。 復元完了後、ターンジャオクンプラウィスッタティッバディー坊(スワイ・ティタウィラマハーテラ第7級坊)、その時点の修道院長は大仏を移設しようと思っていたが、大仏を保持するワイヤーロープが重量に対応できなくて切れて大仏が地面に墜落した。大雨の夜で、移設は翌日に延期された。 翌日、修道院長が大仏の移設方法を考えた時、大仏のひび割れの胸を見、優雅かつ純粋な金を見つけた。石膏を破壊するため、人々を集合し、破壊後では仏像の純粋な金の美しさが見え、訪問者に優雅で目立たれたパーンマーンウィシャイ式大仏であった。 当時の発見は、素晴らしいニュースが流行し、第7級ソーンカー(タイ古代金基準額では、第4級の金1バーツは4バーツで、第7級の金1バーツは7バーツ)である大仏の金を調査・評価されていた。この第7級の金の品質は、第2次でノッパクン金又はヌアカオ金のみより悪かった。ヌアカオ金はプラジャオバロムマコート時代にはじめて発見し、バーンタパーン金とも言われていた。ソーンカーという意味は2サルン(現在、1バーツは4サルン)である。大仏の金の重量は5トン以上(25,000ポンド)で、その時点(1955年)の価値は1,400万ドル(294,000,000バーツ)で評価されていた。 スコータイトライミット黄金仏又は「黄金仏」、あるいは現国王(ラマ9世)によって命名された「プラプッタマハースワンパティマコーン」は、現在バンコク都サンパンタウォン区ワット・トライミットウィッタヤーラーム寺院の修道院に設置され、左手を太腿上、右手を膝上に配置され、指先が地面方向に向き、瞑想されているパーンマーンウィシャイ式大仏で、座った時の幅6ソーク5インチ、基礎から頭部までの高さ7ソーク1クーブ9インチ、総重量5.5トンで、タイ人にも外国人にも尊敬されている。毎年、世界最大の貴重な黄金大仏を訪問に来ていた大勢の観光客がいる。 スコータイトライミット黄金仏又はマハースワンパティマコーン黄金大仏は、1991年(平成3年)4月に価値を評価され、「世界最大の黄金仏」として1991年(平成3年)ギネス世界記録に記載され、金のみの価値は以下の通りに2,110万ポンド以上である。

金佛 世界上最大的金佛像 可以说是泰国人感到自豪的一个国家级文化遗产,金菩萨马哈苏皖 巴蒂妈干或者过去叫做素可泰黛米东菩萨,也直接称作金佛像。 这座金佛像外表看上去十分华丽,金碧辉煌。根据历史推测,蓝甘杏时代国王素可泰请人修建寺庙佛堂,修建完工时,又请人修建了金佛佛像,其含义为“素可泰有寺庙,素可泰有金佛,素可泰的佛有灵气,素可泰有佛像,素可泰的佛大气,素可泰的佛特别美丽。” 最初,此金佛和我们现代看到的佛像相比并不美丽,因为佛像的上部分一直被水泥封闭着,后来有文献说,该佛像是无波搜抽地那拉姆寺庙或者压盖寺庙的前身,有很深的祈福灵性,直到后来拉马3世国王路过此地时发现该佛像的存在。1931年,East Asia Tique有限公司在评估该地区的森林树木,从政府部门购买到该土地,在此地建设大木材工厂,因此将所有寺庙内部的物品转移,只留下了该大佛未动,然后请萨姆金寺庙委员会,也邀请码哈金姆古墓喽大师,马哈噻提德威楼大师(威苏特塔提布迪大师),苏帕差拉塞(崩素帕拉查赛),皇家护士(尤卢昂衮),斯尼德特维纳桶怕各地先生,另外还有帕亚开寺庙的僧人来到萨姆金寺庙,因此当前被称为黛米懂维特亚拉姆寺庙。 佛像被邀请来,但是阿拉姆佛像还没有修建成,因此佛像画像被临时供奉代替,当时有很多人来朝拜邀请佛像,但是都无法转移佛像,20年过去后,1955年佛像才被修缮完工。 完成时,伟素他提布迪大师(大长老僧院住持)建议转移,但是转移难度很大,因为佛像体积庞大,也很重,使用吊车转移时,钢丝绳子因无法承重,佛像种种的掉下来遭到撞击,且当时天气已经入暮,又下着大雨,因此只能等到第二天继续。 第二天一早,住持特意来此地观察思考新的方法,却发现佛像出现了裂痕,看到佛像里面已经破损,继而发现佛像体内的华丽的金色,随即认为佛像开光显灵。佛像的转变让他见识了佛像的辉煌美丽,也代表了至高无上的佛法,因此素可泰的越来越多的人们都前来参观佛像。 这次重大发现,有很多监测,以及评估佛像,认为佛像是金子材质,两条腿(泰国传统认为金子的辨认主要看色泽,1株重量价值4泰铢,另外一种黄金测量1株重量价值7泰铢,一般是根据金子的含金量和颜色而定,黄金一开始是认为购买土地用的,两条腿就是2Sadang的意思)。重量有5吨,计算为黄金25,000磅,或者计算为含金量(1995年),14,000,000美元或者294,000,000(两亿九千四百万泰铢)的含金量。从此,作为计算黄金价格的标准。 “素可泰泰米东金佛” 或“同卡姆大师” 或者泰国普密蓬国王(拉马9世)宣布的条例,“金菩萨马哈苏皖 巴蒂妈干”目前供奉在黛米懂维特呀拉姆寺庙,达姆帕坦翁区,曼谷市。这尊佛像有静坐冥思状,左手放于腿上,右手放于膝上,佛像宽6.5寸,高7.19寸,大约重5.5吨。泰国人十分敬仰该佛像,每逢佳节,都会引来很多人前来朝拜。


Chalermkrung Royal Theatre

ศาลาเฉลิมกรุง

Chalermkrung Royal Theatre

Chalermkrung Royal Theatre

Chalermkrung Royal Theatre

10:00 - 18:00

ศาลา เฉลิมกรุงไม่ได้เป็นแค่โรงหนังธรรมดา แต่เกี่ยวพันกับความรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนความเฟื่องฟูของวงการภาพยนต์ของประเทศไทยในอดีตที่ผ่าน มาด้วย ในสมัย ร.7 แม้กรุงเทพมหานครจะมีโรงหนังราว 20 แห่ง ทั้งทางฝั่งกรุงเทพฯ และธนบุรี แต่ล้วนเป็นเพียงโรงหนังไม้ขนาดเล็ก หลังคามุงสังกะสี เพื่อฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงภาพยนต์ ที่สวยงามภูมิฐานเป็นสง่าราศีแก่เมืองจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงภาพยนต์สำหรับฉายภาพยนต์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” ใน สมัยนั้นอาคารศาลาเฉลิมกรุงจัดได้ว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย อาคเนย์สามารถจุผู้คนได้นับพัน มีระบบแสงสีที่ทันสมัย และเป็นโรงมหรสพแห่งแรกของภูมิภาคที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ จัดฉายภาพยนต์ชั้นดี โดยเฉพาะภาพยนต์ต่างชาติเสียงในฟิล์ม ปัจจุบัน ศาลาเฉลิมกรุงยังคงเปิดดำเนินการอยู่ ภายใต้การบริหารของบริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด แต่มิได้ฉายภาพยนตร์เหมือนโรงภาพยนตร์ทั่วไปในยุคปัจจุบัน แต่ถูกยกระดับให้เป็นโรงมหรสพแห่งชาติ จัดฉายภาพยนตร์และเปิดการแสดงมหรสพสำคัญ ๆ ในโอกาสต่าง ๆ

The Chalermkrung Royal Theatre or Sala Chalermkrung was designed in 1933 by a Thai elite who was a former student of the Ecole des Beaux-Arts in Paris. The design is Thai Deco, and it is another place hosts traditional “Khon” performances. It features high-tech lighting and sound which add an entirely new dimension to this classical dance art. Khon, as well as other Thai dramas and plays, are held all year round. The theatre is located on Charoen Krung Road.

すべてのイベントは、普通の映画ではありません。しかし、都市の繁栄と絡み合っ。また、現代と過去の国の繁栄の映画産業を表す。7でもバンコクは、バンコクとトンブリの両方の約20映画ですが、唯一の小さな木製の劇場です。トタン屋根陛下は、劇場を構築するときに2475年に首都の150周年を祝うために。彼の財産の美しい風格の栄光は、市は、映画上映のための劇場を構築する以上の900万バーツはタイで初めて与えました。王と呼ばれます当時の「すべてのイベント」サラChalermクルンそれはアジアの近代的な建物でした。サウスイーストは、何千人もの人々を保持することができます。モダンな照明システム劇場の第一の領域にインストール空調システム。映画は細かいスクリーニングまだ進行中Chalermクルンの映画のサウンドトラック。会社の管理下にChalermクルン風景飾り株式会社が、今日映画館が好きではなかったです。彼は国立劇場に上昇しました。キー公演での上映と、

泰国曼谷皇家剧院不光是简简单单的电影院,它也是曼谷繁荣发展的证明。并且这里体现了泰国电影业的历史。拉玛7世时期,曼谷拥有电影院20多家,包括曼谷和吞武里。但是都是规模非常小的电影院,为了庆祝电影150周年,1932年,皇室决定兴建电影院,投资9,000,000泰铢,也是泰国最有名的电影院,被称为“曼谷萨拉chalerm”。当时的建筑被称为亚洲最现代化的建筑,有现代化的照明系统,也是当时第一家设有中央空调系统的电影院,电影音效强,特别是国外引进的电影原声带可以很好的播放。目前,皇家剧院应该是开放的,但是在皇家剧院管理邮箱公司的运营下,和时下的电影院一样,但是被提升为皇家剧院,因此只放映一些重要的影视或者特殊场合播放而用。


Nitas Rattanakosin Museum

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Nitas Rattanakosin Museum

Nitas Rattanakosin Museum

Nitas Rattanakosin Museum

10:00 - 19:00
Adults: 200 THB
Child 50 THB

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านศูนย์กลางเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินอีกด้วย ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 300 ตรม.เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม

The Nitas Rattanakosin Museum, which is also known as the Rattanakosin Exhibition Hall, opened its doors to the public on March 9, 2010. Since the word Rattanakosin refers to precious gems, the museum’s logo features an elaborately-designed square that features nine colors, representing the auspicious gemstones of chrysoberyl, diamond, emerald, garnet, moonstone, ruby, sapphire, topaz and zircon. While the exhibition hall will eventually have nine rooms. Each room features exhibits relating to different aspects of the Rattanakosin Era. Hi-Tech Hardware Although the museum deals with the past, it does so using the very latest equipment, such as various state-of-the-art multimedia and interactive technologies so that the experience is not only educational, but also highly entertaining. For example, a ‘four dimensional’ multimedia presentation, which is held in a small theater called the Grandeur Rattanakosin Room, features not only audio and video, but also allows members of the audience to experience the presentation by using touch and smell. There is even a 360? cinema presentation, which allows viewers to experience some of these traditional performances in an entirely new light. Pomp and Ceremony A visit to the Renowned Ceremonies Room allows visitors to learn more about official Royal ceremonies, such as the Royal Barge Procession and the Royal Ploughing Ceremony. This location also provides an insight into the hugely diverse range of architectural styles, featuring both Chinese and Western influences, found among the houses, palaces and temples built in the kingdom since the Rattanakosin Era get began. In the last two rooms ? known as Impressive Communities and Sightseeing Highlights ? I learned a huge amount about the communities residing on Rattanakosin Island and about the various touristic attractions found there.

ラタナコーシン展センターでは、学習する場所です。とラタナコーシン時代の歴史的知識、芸術と文化のコレクション。タイのパーフェクトまた、近代的な技術と期間に関する展示と建物内ラチャダムヌーン通りに位置観光地です。メディア展示は仮想四次元メディア、マルチタッチのアニメーションやマルチメディアをもたらし、メディアモデルを混合しました。 Bhosleのインターアクティブ·ラーニングでは(インタラクティブ自己学習)は、展覧会を紹介する展示の9室に分け。約300平方メートルの1階部分での空間展(イベントホール)がさえあります。機関や民間団体へのサービスのために。イベントでまたは芸術と文化の展示会。ライブラリ土産物店食品

拉塔纳科辛是一个展览式的博物馆,也是一个旅游胜地,人们可以在这里学习,检索信息,在泰国,这里是关于拉塔纳科时代的科学,艺术,历史性知识比较齐全的博物馆。同时这也也是拉差达姆嫩路段的新旅游景点。 馆内采用现代化多媒体演示方式,循环播放关于拉塔纳科统治时期的事件,同时也有一些自我学习互动(Interactive Self-learning)的体验。展览内容分为9个房间展览。 除了展览,1层约有300平方米的大厅(Event Hall)循环播放一些重要事件,非常方便参观者尤其是学生有机会亲自体验,或者一些史学家的学习研究,这里还有图书馆,纪念品店,餐馆等服务区。


Thaniya District

ซอยธนิยะ

Thaniya District

Thaniya District

Thaniya District

18:00 - 00:00
Free

ซอยธนิยะเป็นสถานที่เที่ยวยามค่ำคืนสำหรับคนญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ และเป็นส่วนหนึ่งของถนนพัฒน์พงศ์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่าลิตเติ้ลโตเกียว โดยซอยธนิยะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่พำนักในกรุงเทพฯในการแสวงหาแสงสียามค่ำคืน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาในย่านนี้

Soi Thaniya is the home of Japanese nightlife in Bangkok, and is part of the Patpong area. Known to locals as Little Tokyo, this area is the domain of Japanese businessmen resident in Bangkok as well as Japanese businessmen and tourists passing through.

ソイタニヤはバンコクで日本のナイトライフの人々のための場所です。パッポン通りの一部。それは、リトル東京と呼ばれています。ソイタニヤによって夜の光の追求にバンコクに居住する日本人ビジネスマンの主要観光スポットであると考えられています。この分野での過去への訪問者。

坦尼亚胡同主要是日本游客的聚集地,位于帕拿鹏路,被称为小东京。曼谷内日本商人的旅游胜地,也是日本人丰富夜生活的地带,其它游客经过也会到此一游。