Back to top
Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn

Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn

Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn

24 hrs
Free

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อวัดสมอแครง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชร

This is a third grade royal temple of worawihan, built in Ayutthaya period, and called Wat Samor Khraeng. Later, during the reign of King Rama 4, it was adopted to be a third-calssed royal temple and renamed to Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn.

寺院はラットなど第3種ウォラウィハーンです。アユタヤに建てられましたアンカーワットしわその後、ラーマ4は優雅優雅さを持っています。王室の修道院を入手王と呼ばれますテンプルDhevaraj Koonchorn

第三等级皇家寺庙,兴建于大城时代,被称为Samor Khraeng寺。之后,拉玛4世统治时期,被定为第三等级皇家寺庙并重新命名为Thewarat Kunshorn Worawihan寺。


Bangkok National Museum

พิพิธภัณฑสถาน กรุงเทพ

Bangkok National Museum

Bangkok National Museum

Bangkok National Museum

09:00 - 16:00
Foreign 200 THB
Adult 30 THB

เดิมเป็นพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 จัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณการ ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ศาลาสหทัยสมาคม (หอคอคองเดีย) ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน ขึ้น จากนั้นพิพิธภัณฑ์ได้ย้ายมายัง พระที่นั่งสามองค์ ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระที่นั่งและหมู่พระวิมานทั้งหมดในวังหน้า ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร โดยได้จัดพื้นที่สำหรับการแสดงออกเป็น 3 หมวด คือ 1. ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3. ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา อาคารโรงราชรถจัดแสดงราชรถที่ใช้ในพระบรมศพ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Originally was the personal museum of King Rama 4 with a collection of antiques and royal gifts, King Rama 5 subsequently opened the Sahathai Samakhom pavilion (Concordia tower) in the grand palace grounds as a public museum. It was then moved to the three palace buildings in the front palace (Wang Na). King Rama 7 then gave over all buildings in the front palace to be the Bangkok museum. Exhibition areas are divided into 3 groups: 1. Thai nation history: from the kingdom of Sukhothai to Rattanakosin period, exhibits in the Siwamok Phiman Hall 2. History of Art and Archaeology in Thailand: divided into 2 periods; prehistory, at the back of the Siwamok Phiman Hall, and the historical period, exhibiting sculpture from the 18th century B.E. to Rattanakosin period at Prasat Phiphitthaphan building, and sculpture from before this period on display in the Maha Surasinghanat building. 3. Fine arts and ethnology: includes displays of musical instruments, nielloware, gold, mother of pearl inlay, wood carvings, old textiles, khon masks, puppets, etc. in the group of palace buildings. Funeral chariot hall: displays funeral carriages and other paraphernalia of royal cremations.

オリジナルの博物館、ラーマ4保存アーティファクトの一部と優雅に5君主の治世の後の王立図書館。サラ心臓協会(コックスニュースのホール)、王宮。公共のための博物館を確立し、その後、博物館に移動しました。トリニティホールBaworn聖地(総督)在位7王室の王位に、そして総督内のすべての城の中。のためのメトロポリタン美術館タイ2の1の歴史:三つのカテゴリーの発現のためのスペース。アートと考古学民族学博物館3美術史。遺跡内のチャリオットチャリオット展示ホール。

国家博物馆原来属于拉玛4世国王私人出藏文物之地,后来拉玛5世国王的时候,废除了储君制度,于是将宫殿改成了博物馆。这是泰国国内最大的博物馆,其规模在东南亚各国中也算是比较大的。拉玛7世时代,重新改造了该博物馆,并命名为首都博物馆,分为3部分,即1.泰国历史,2.泰国艺术与历史学,3.科学。馆内陈列着从史前时代到近代的各种艺术品,按照年代进行了分类,摆放得井然有序。这里收藏了泰国各个时期的雕刻和古典艺术品,包括木偶和皮影戏用具、古代武器及由古至今的工艺品。


Royal Barge National Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

Royal Barge National Museum

Royal Barge National Museum

Royal Barge National Museum

09:30 - 17:30
Free

เดิมเป็นโรงเก็บเรือพระราชพิธีอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อู่เรือและเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้รับความเสียหายในปี พ.ศ. 2490 สำนักพระราชวังและกองทัพเรือได้มอบให้กรศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือที่ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ ยังคงความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมและยังนำมาใช้ในพระราชพิธีต่างๆ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญ 8 ลำได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่มั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือครุฑเหิรเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรืออสุรวายุภักษ์ และเรือเอกไชยเหินหาว

The museum used to be the royal barge barn under the supervision of the bereau of the royal household and royal navy. During world war II, some of the docks and royal barges were damaged. In 1947, the bereau assigned the fine art department to repair and maintain the royal barges. In the museum, 8 important royal barges are displayed, those are the royal narge suphannahong, royal barge anatanagaraj, royal barge anekchatphuchong, royal barge narai song suban H.M. Rama IX, kruthernhet barge, krabiprabmuangmarn barge, aruravayuphak barge, and ekkachaihernhao barge.

オリジナルのボートハウスセレモニー局と海軍の担当しました。時は第二次世界大戦海軍、ロイヤルバージの爆発は、部分的に2490で破損し、海軍は維持し、儀式で使用されるボートを修復する芸術団体を与えています。船は古くから重要な歴史を持っています。王室の儀式で使用され、また、まだ美しい、崇高なクラフトマンシップの貴重な芸術作品と。本のために博物館8つの主要な儀式ロイヤルバージを含む海軍艦艇を、表示します。無限の蛇を組み立てる船、 PuchongのヨットマニホールドナライソングSubanラーマ9海軍の船ガルーダ打ち上げ

原是泰国皇家海军仓库,第二次世界大战期间,军用船因战事被毁,于1947年,进行了大规模的船舶修整和维护,也是艺术元素与军舰的第一次碰撞,是古代船业发展的重要时期。造船技术与完美艺术的结合,被完整的记录保存下来,持续到现在。 皇家御舟博物馆坐落于湄南河附近,是一个反映泰国历史和文化的博物馆,馆内的御舟装饰华丽、设计独特、手工精细,这些御舟曾经用于军事方面,目前只用于皇家和官方场合。馆内最漂亮和著名的龙舟是苏盘那弘(Suphannahong),属国王专用,此外,还有几艘其他的御舟。在每个御舟都有装饰船头的人像,人像全部来自于泰国神话,有迦楼罗(Garuda)、那伽(Naga)、那罗延天(Narayana),这些人像在泰国的神话中具有举足轻重的地位,独一无二,在世界的其他地方绝对不会找到。


Wat Khaek Silom

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

Wat Khaek Silom

Wat Khaek Silom

Wat Khaek Silom

6.00 - 20.00
Free
Do not take pictures

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดแขกสีลม สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2422 โดยชาวอินเดียกลุ่มหนึงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนสีลมสร้างเป็นเทวสถานของ เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี เป็นรูปศาลาขนาดเล็ก ให้ชื่อว่าศาลาศรีมรีอัมมัน เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวอินเดีย ไทย และจีนในยุคนั้น ทั้งนี้อยู่ภายได้การดูแลของกลุ่มชาวอินเดียทมิฬ ผู้ซึ่งนำเอาอารยธรรมของอินเดียออกไปเผยแพร่มนภาคพื้นเอเชีย ในปีต่อมาขาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านถนนสีลม ได้ร่วมมือกับชาวอินเดียในท้องที่อื่นสร้างพระอุโบสถขึ้นและได้นำองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ และต่อมาได้นำองค์เทวะต่างๆ จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานรวมไว้อีกด้วย

The temple is commonly called Wat Khaek Silom. It is a temple of goddess Uma, built around 1879 by group of Indian lived in Bangkok on the purchased land on Silom road. At first, it was built a small sala (pavilion) and named Sala Sri Mari Amman. It was in custody of Tamil Indian who brought Indian civilization to other areas of Asia. In later year, Indian settlers in Silom and other areas of Bangkok gave their contributions to build the temple. Sculpture of goddess Uma was installed inside the temple as the principal image and later images of other Hindu gods and goddesses were brought from India to be in the temple area.

インドの寺院の風車と呼ばれる地元の人は年を中心に構築されました.. 2422年では、バンコクに移住し1インド。シーロム通りの寺院を構築するための土地を購入しました。女神スリマハマリアマン小さなパビリオンマリーという名前のスリアンマンのパビリオン。その時代のインド、タイ、中国の礼拝所。これは、インドのタミル人の監督を受けます。誰が丸みを帯びた、アジアを公開するインドの文明をもたらしました。シーロム通りの地区の晩年では、インドと白の入植者。他のローカルインド人は女神に寺院を構築し、スリマハウマ·デヴィが寺に安置された主導と提携しています。

这座寺庙普遍被称为Khaek Silom寺,是Uma佛祖的代表。成立于1879年,一批印度人在曼谷是隆路购买土地建造房屋生活于此。起先,是一座小型sala(宫殿),并起名为Sala Sri Mari Amman。代表了Tamil印度人将印度民主理念传播到亚洲其他区域。后来几年间,印度人定居于是隆区以及曼谷其他一些地区,并资助修缮该寺庙。Uma佛祖的佛像被邀请到寺庙内,之后一些其他印度佛像相继从印度被邀请到寺庙附近。


Yaowarat

เยาวราช

Yaowarat

Yaowarat

Yaowarat

18:00 - 23:00
Free

ความสับสนอลหม่านของผู้คน อาหารอร่อยนับไม่ถ้วน สินค้านานาชนิด และรถราแน่นขนัด นี่อาจเป็นภาพที่คุณนึกถึงสำเพ็งและเยาวราช แต่ชุมชนจีนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ แห่งนี้ มีดีมากกว่านั้น สำเพ็งและเยาวราชเป็นทั้งหัวใจและจิตวิญญาณของชุมชนชาวจีนที่ลงหลักปักฐานในย่านนี้มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ ร.1 โปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนย้ายถิ่นฐานจากบริเวณที่จะสร้างพระบรมหาราชวัง ให้ไปอยู่นอกเขตกำแพงทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสไปจนถึงคลองสำเพ็ง เมื่อการค้าเจริญรุ่งเรืองในรัชกาลต่อ ๆ มา สำเพ็งก็กลายเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ และยิ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการตัดถนนเข้ามาในย่านนี้ในช่วง ร.5 เช่นถนนวานิช 1 (ถนนสำเพ็ง) ถนนเยาวราช ถนนมังกร ถนนทรงกรด ถนนทรงสวัสดิ์ และถนนจักรวรรดิ เยาวราชซึ่งเป็นถนนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดมนย่านนี้ก็มีร้านค้าต่าง ๆ หมุนเวียนเปิดประชันกันตั้งแต่เช้ามืดยันดึกดื่น ขายสินค้าสารพัดอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรและผักผลไม้ที่นำเข้าจากเมืองจีน เครื่องประดับเพชรพลอย สร้อยคอทองคำ ของมือสอง ของที่ระลึก และเสื้อผ่า ตลอดจนอาหารอร่อย ๆ นานาชนิด นอกจากจะเป็นย่านค้าขายที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีวัดและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนหลั่งไหลมาสักการะขอพรกันไม่ขาดสาย สำเพ็งและเยาวราชจึงเป็นถิ่นที่มีชีวิตชีวาน่าเดินเที่ยวมากที่สุดย่านหนึ่ง

Yaowaraj Road emerged in the reign of King Rama V and has since been a commercial zone of Chinese-Thai people. Along the road lies gold shops, stores selling imported products from China, food outlets, and the old market, a local marketing fresh and dry Chinese food. The old market is well known among Bangkokians. At night, Yaowaraj will be converted from an economy road to that of the food which is one the longest in Bangkok.

中国の人々の混乱の町の中心部。数え切れないほどの食べ物様々な製品そして車は、パックこれは、伝統的な市場、チャイナタウンを考える画像であってもよいです。しかし、大規模な中国のコミュニティは、バンコクの最も古いが、これはそれよりも優れています。伝統的な市場やチャイナタウン、中国社会は早期ラタナコーシン吸入ので、この地域に定住の心と魂です。1は、王宮を構築するために地域から中国の移行を命じました。南東の外壁に。伝統的な市場を捨てるために3つのトランスポートや皇室の測定Rachawatを測定XVI運河のウォーターフロントからです。貿易は、続く伝統的な市場は、重要なビジネス地区になっている日で栄えました。と大幅に順調に拡大。とき過程で周辺への道。5 1ワニス道路(道路Sampheng)ヤワラー通り、ドラゴンの道のように、通りが良い酸を有しています。帝国の道ヤワラー通りは、この地域で最大かつ最も重要なパートナーであり、夜明けから深夜再生可能オープン選手権まで様々なショップがあります。すべてを売りますそれは中国から輸入野菜、ハーブやフルーツであるかどうか。ジュエリー、お土産や衣類の金のネックレスの販売だけでなく、すでに驚くべき貿易に加えて美味しい料理。人々は一貫して一緒に祈る崇拝する群れ寺院や聖神社もあります。

曼谷中国城是泰国中国城中最老的街,曼谷建都历经了227年,而唐人街就有220年的历史,据说泰国的中国城也是全世界规模最大的。早期的曼谷就是从中国城慢慢往外扩展而建立起来的。从最初华人聚居到今天的规模,到现今的繁华。唐人街区在泰国曼谷被看作是一条商业巨龙。“龙头”是中华门,也就是耀华力路起点的崇圣坊;“龙身”是压着100多家金灿灿黄金店的耀华力路;而“龙尾”则是小商品密集的三聘街。唐人街的主路就是耀华力路,长3公里,是拉玛五世皇朱拉隆功在做太子时为中国城御赐的街名,意思就是太子街。曼谷中国城已经成为商业区的代名词。这里的营业几乎都是全天候的。20世纪30年代,曼谷的第一家百货商店在中国城所在的耀华叻路开张,其实在此之前,这里所经营商品的丰富,就已经在这个城市里无店能及了。当地人始终相信,中国城能拥有如此的好运、财富与繁荣,是因为传说中的金龙,这个中国人的守护神几个世纪以来一直在庇护着这个地方,也让这个地方永远是泰国最活跃热闹的地区。