Back to top
Wat Benjamabophit Dusitwanaram Ratchaworawiharn

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Wat Benjamabophit Dusitwanaram Ratchaworawiharn

Wat Benjamabophit Dusitwanaram Ratchaworawiharn

Wat Benjamabophit Dusitwanaram Ratchaworawiharn

10:00 - 18:00
Free

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดเก่าแก่เล็กๆ ชื่อว่าวัดแหลม เพราะตั้งอยู่ปลายแหลมของที่สวนติดกับทุ่งนา และยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไทรทอง เนื่องจากมีต้นไทรทองปรากฏอยู่ให้เห็น เมื่อปี พ.ศ. 2370 พระเข้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงตั้งกองทัพรับขบถเจ้าอนุวงศ์ที่วัดนี้ หลังจากเสร็จจากการปราบขบถแล้ว ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัด พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ 5 องค์ เรียงรายอยู่หน้าวัดด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตร หมายถึงวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2442 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างสวนดุสิต และพระราชวังดุสิต กินเนื้อที่ของวัด ทำให้วัดมีพื้นที่น้อยลง ประกอบด้วยวัดกำลังมีสภาพทรุดโทรม พระองค์จึงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ พร้อมทรงเปลี่ยนนามวัดเป็น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นพระราชฐาน

This is an old temple dating to the Ayutthaya period, and was previously known as Wat Laem or Wat Saithong. In 1827, King Rama 2?s son ?Prince Phiphit Phokha Phuben sat his troop to defense Laos troop of Prince Anuwong at this site. After the war, he restored the emple and built five chedis (pagoda) in front of the temple in King Rama 4? reign, the name was changed to Benchamabophit meaning the temple of five princes. In 1899, King Rama 5 built Dusit palace which covering upto the temple area. The King then ordered to rebuild the temple and changed its name to Benchamabophit Dusit Wanaram, meaning the temple of the fifth king and located nearby Dusit palace.

寺院は上品ですタイプRatchaworawihanもともと小さな寺院。ワット·レーム·名前付きこれは、フィールドの横の公園の先端です。それはまた、ワット·サイ·トーンと呼ばれると呼ばれる原因彼は彼女の家族に参加した年2370にあるように見えます。消費者君主Prapipit学科ラーマ次男は、あなたがこの測定することをサブファミリー反乱軍セットされていました。反乱と敗北の完了後。彼は寺院を復元していますそれの前に並ぶ第記念仏塔を持ちます。その後、陛下の統治の間に新しい4 WATSを締結しました。彼は2442年ラーマ5が著作権を作っていた今年の5領主に言及していました。とドゥシット宮殿寺のリビングスペース少ないスペースで行われた測定対策が老朽化している含まれています彼は新しいメジャーを設立しました彼は変更に対策を締結しました神のワット·ベンチャマボピット寺は王5は王室のドゥシット近くに位置することをいいます。

这是一座大城时代的古老寺庙,因为建造于田地旁边,所以规模不大,旧时被称为Laem 寺或者Saithong寺。1827年,拉玛2世国王的儿子Phiphit Phokha Phuben皇太子,在这片土地上开展防御战争,与老挝Anuwong皇子军队作战。战后,他重新修缮了寺庙并且在寺庙前面建立了5座佛塔(大金塔)。拉玛4世国王改名为Benchamabophit寺,取义5皇子。1899年,拉玛5世国王建立Dusit宫殿,延续到寺庙地带,再次重新修缮了寺庙,并改名为Benchamabophit Dusit Wanaram寺,意义为拉玛5世时代寺庙并且坐落于Dusit宫殿附近。


Bangkok Art and Culture Centre

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Bangkok Art and Culture Centre

Bangkok Art and Culture Centre

Bangkok Art and Culture Centre

10:00 - 21:00
Free

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชนที่ตั้งอยู่กลางเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทั้งศิลปะ ภาพวาด ภาพยนตร์ การออกแบบและกิจกรรมทางการเรียนรู้และวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยทางหอศิลป์จะคอยรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนสร้างการศึกษา การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม และ สรรหาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปวัฒนธรรม

Bangkok Art & Culture Centre (BACC) is a new mid-town facility for the contemporary arts. Programmes for art, music, theatre, film, design, and cultural/educational events take place in a friendly and recreational atmosphere – with cafe, restaurants, bookshops, and an art library being part of the facility. The BACC aims to create a meeting place for artists, to provide cultural programmes for the community giving importance to cultural continuity from past to contemporary. It aims to open new grounds for cultural dialogue, networking, and create new cultural resources from both the public and the private sectors. It is intended as a venue for cultural exchange in terms of content, curatorial and cultural management, giving Bangkok an operational base on the international art scene.

芸術と文化のバンコク芸術文化センターは、当技術分野、映画、デザイン、絵画活動、学習や文化を通して文化の多様性を促進するために、バンコク中心部に位置しています。持続可能な社会を開発しますアートギャラリーは、芸術と教育プロセスを作成するために、人と社会を奨励します。アーティストや公共の会話。個人やコミュニティにとって貴重な新しい知恵強い文化的インスピレーションを作成するための創造的な想像力をサポートしています。開発、人材ガイドラインおよび従うべき原則のバランスをとるために。

曼谷市中心的文化艺术中心,向大众开放,内部有各种书画展览,电影播放,历史文化信息等,为民众提供开放的信息共享和交流的平台,旨在建立一个和谐发展的社会。通过艺术展览,向人们宣传艺术知识,丰富人民的业余生活,为艺术家们提供一个才艺展示的空间,同时鼓励青少年的创新精神,增加其创作灵感,提高自己的社会价值,积极参与到文艺活动中去,为传承艺术精髓作贡献。


Magic Art Museum

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์แห่งศิลป์กรุงเทพ

Magic Art Museum

Magic Art Museum

Magic Art Museum

12:00 - 00:00

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ (MAGIC ART MUSEUM) แลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกเพศทุกวัยที่หลงใหลศิลปะในรูปแบบ 3D Photo Funny Art Gallery ที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก ผ่านแนวความคิดรูปแบบใหม่แห่งการสร้างสรรค์เป็นภาพลวงตา ทุกท่านจะได้สัมผัสและสนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ในมุมถ่ายภาพต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมประเพณีในแบบไทย การละเล่น และของเล่นไทยสมัยโบราณ เรื่องราวผีไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสนุกสนานแบบกวนๆ หลากหลายไอเดีย ฉากจำลอง และ Prop ให้คุณเลือกสนุกใน Story ที่แตกต่าง พร้อมบรรยากาศท้องทะเล ผืนน้ำและเรือโจรสลัดลำยักษ์ ฯลฯ

Magic Art Museum at MBK mall is the new 3D Trick Eye in Bangkok. The concept of a trick eye museum is simple and fun, and makes a perfect escape for families or couples looking to fill an hour or two on a rainy day, or to cool down from the heat, with a silly and good-humoured activity. The ?museum? is more like a gallery, with various interactive paintings and installations providing some great illusional photo opportunities. Some scenes are simple paintings on a flat wall where you just hold an object outside the frame (like a toothbrush into a horse mouth), whilst some immerse you in an full scale spectacle, like surfing on a sea of money, riding a longtail boat in a floating market, sitting next to a tiger, or hanging upside down from the ceiling to escape hungry crocodiles! Special marks on the floor indicate the best places to stand to get the best 3D illusion.

D美術館(MAGIC ART MUSEUM)文化タイにタイの芸術形式3Dフォト面白いアートギャラリーが世界中で広く知られている情熱を注いでいますすべての年齢層の観光客や住民のための新たなランドマーク。創造性の新しい形の概念によって錯覚です。あなたが体験し、このようなタイタイ古代の文化、伝統、ゲーム、玩具などの撮影に新しい体験を、お楽しみいただけます。タイはユニークな幽霊の​​話です。挑発的な楽しさ、あなたが選択して違った雰囲気のストーリー海を楽しむためジオラマや様々なアイデアを支えます。

曼谷3D魔术艺术馆(MAGIC ART MUSEUM) 位于MBK购物中心地带。这是一个充满乐趣的视觉艺术馆,特别适合家庭或者朋友在雨季,消磨时间,你可以在此地消磨1-2个小时而不觉得无聊,也可以在炎热的热带天气下到这里欣赏艺术美景,尽享愉快的视觉展览。这里更多的是很多视觉差异组成的画面,你可以在这里尽情发挥想象力,组合拍照,人数越多拍照乐趣越浓厚。这里很多画面都由一些简单的画面组成,你只需发挥想象力,站在不同位置,表现不同动作即可创造出一种艺术视觉(如一把牙刷放进房子的嘴里),如你身在钞票的海洋世界里成为百万富翁,坐在一艘大船上欣赏水上市场的乐趣,坐在一只大老虎旁,或者站在悬崖边上躲避鳄鱼的追赶。只要站在规定的地点即可拍摄出不同效果的3D艺术照。


ART IN PARADISE BANGKOK

พิพิธภัณฑ์ อาร์ท อิน พาราไดซ์

ART IN PARADISE BANGKOK

ART IN PARADISE BANGKOK

ART IN PARADISE BANGKOK

10:00 - 22:00

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดสามมิติกว่า 150 ภาพ ด้วยฝีมือของจิตรกรชาวเกาหลีถึง 15 คน ในรูปแบบเหมือนจริงผ่านเทคนิคการเขียนแบบลวงตา (Illusion Art) และนำเสนองานศิลปะในรูปแบบ Interactive Art ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการถ่ายภาพ และร่วมเติมเต็มจินตนาการท่าทางไปพร้อมกับภาพจิตรกรรมบนผนังและบนพื้นที่เหมือนจริง เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ล้วนแล้วแต่เป็นที่เข้าใจได้ง่าย ทุกคนสามารถเรียนรู้เทคนิคของงานศิลปะที่น่าทึ่งได้ที่นี่ โดยพิพิธภัณฑ์ อาร์ท อิน พาราไดซ์ ได้เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าชมอยู่ก่อนแล้วถึง 2 สาขา คือ สาขาพัทยา และสาขาเชียงใหม่ ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวสาขากรุงเทพฯอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก ภายใต้แนวคิด พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งความสุขสนุกสนาน ผู้ชมที่ก้าวเข้ามาจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสุขร่วมกัน ด้วยการถ่ายรูปกับภาพวาด ที่จะสร้างความน่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และตกตะลึงกับภาพที่เหมือนจริง มีมิติลึกลวงตาราวกับภาพสามมิติ

Following the resounding success of our first two branches in Pattaya and Chiang Mai, Art in Paradise, the first of Thailand’s 3D Art Museum,officially opened in Bangkok in February 22, 2014 on the fourth floor of the Esplanade Shopping Mall. The concept of Art in Paradise is to express life and fun through the use of art in a way that has never happened in Thailand before.Every artwork is larger than life and has been previously shown in Korea, Japan and in Europe. All paintings were created by 15 Korean artists, and the art exhibited at the museum is presented in a 3D format, allowing viewers to complete the various dramatic scenarios by posing for photos with the artworks.There are also another 150 paintings you can play with, through computer software that responds to your movements.

パラダイス(バンコク)でのアートは美術館が技術図面マヤ(幻想アート)と現在の芸術形式を通して現実的に15人に画家韓国人のスキルと150の画像より等角発揮です。インタラクティブアート、観客が芸術を間近に体験することができます。撮影してと壁に、実などの分野で先見の明のスタンス絵画でそれを埋めます。アートワークの一部として。博物館の中にディスプレイ上のアートワーク。すべて容易に理解されています。誰もがここで劇的な芸術のテクニックを学ぶことができます。パラダイスの美術館は、前パタヤ、チェンマイの二つのブランチを、タイを訪問し、住民や外国人の両方に開放されています。最近、バンコクは楽しいの美術館下モールエスプラネードラチャダピセークで正式に開始しました。一緒に経験を共有することで、段差の視聴者。写真、絵画でエキサイティングな驚きと仰天リアルな画像を作成します。ホログラムとしてのUnreal奥行き寸法。パラダイスバンコクのアートパラダイスバンコク博物館美術館のハイライトは、典型的な美術館とは異なります。単独で監視するだけでなく、絵画。しかし、絵の画像に関わるすべての人に強調します。そして、芸術作品と想像。画像の一部かのように。これは、特にインタラクティブメディアは、新しい展示会形式で、さまざまなアイデアと6室のショーケースを提供しています。観客の反応にインタラクティブなジェスチャーや動き。家族、友人やカップルなど、すべてのユーザーに適しているのは、ここで芸術作品を楽しむことができます。また、視聴者が密接にアートワークを体験することができます。また、仕事について学ぶことができます。各期間の文化が絵を通して反映しました。博物館で撮影された視覚芸術の面では、二次元と三次元ビューすべての画像。感動させますそして、あまりにも壮大な思い出のシーン。部屋の展示絵画はバンコクパラダイスリーフにし、ゾーン1、ゾーン2古典的な写真サファリに博物館の芸術。それと相互作用することができるビデオ:世界は、このような滝ウエスタンキャッスル5.現代アートゾーン6ゾーンインタラクティブメディアなどのファンタジーゾーン3ゾーン4自然の風景を有名。動きや視聴者情報会社名の反応式とジェスチャーへの応答:パラダイス(タイ)有限公司の総面積の芸術:(2層に分かれて)2500平方メートルのアイテム:150グラフィティアーティスト:画家。レベル4ザ·エスプラナードモール:場所(最初の韓国の三次元線画を開始した芸術家のチームとして)15韓国人。

幻觉立体美术馆(曼谷) Art in Paradise (Bangkok) 展示了3D画面150多幅,由15位韩国画家的作品组成,绘画风格为3D视觉艺术作品,也有互动艺术元素在内。游客可以根据自己的想象力,站在作品的不同位置,做出不同的动作,组合成一组有意义的艺术效果,拍照效果大大增加。同时,游客还可以学到视觉艺术作品的绘画技巧,提升自己的绘画能力,陶冶自己的情操。幻觉立体美术馆在曼谷的分店是继巴提亚和清迈之后在泰国开设的第三家艺术馆。曼谷艺术馆正式开放于2014年2月22日,位于Esplanade购物中心的第4层。这里的艺术展品都是3D视觉艺术作品,在泰国还从来没有出现过。这些一般都是取材于生活,并且在韩国,日本以及欧洲有过展览。这里分为不同区域,即1.水生和野生动物区,2.景点区,3.魔幻区,4自然区,5现代区,6 媒体互动区:可以观看视频。公司名字:幻觉立体美术馆(曼谷) 有限公司。占地面积:2,500平方米(分为2层)。图画数量:150幅。韩国艺术家:15位(韩国第一家专门从事3D视觉艺术绘画的作家团队)。


Bangkok Seashell Museum

พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพ

Bangkok Seashell Museum

Bangkok Seashell Museum

Bangkok Seashell Museum

10:00 - 18:30
Adult 200 THB

"พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งขึ้น โดยนำมาจัดแสดงเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวความคิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่หลงใหล สะสมและคิดในสิ่งเดียวกัน คือ เปลือกหอยไม่ใช่แค่เปลือกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ หากแต่เป็น ?อัญมณีแห่งท้องทะเล? ด้วยความที่หอยสามารถปรับตัววิวัฒน์เข้ากับกระแสแห่งโลก หอยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ชี้วัด ความสะอาดและสมบูรณ์ของถิ่นที่อาศัยได้ น้ำเน่า ดินปนเปื้อนสารเคมี การวิวัฒนาการของผู้ล่าชนิดอื่นๆ จึงทำให้หอยหลายชนิดสูญพันธ์ไป การศึกษาและจัดเก็บเปลือกหอยอย่างเป็นระบบนั้น ถือเป็นการเรียนรู้ เรื่องหอยพ่วงไปกับการเรียนรู้โลกในสาขาอื่นๆ อีกด้วย เป็นทั้งความมหัศจรรย์ด้านวิชาการที่รอการศึกษาค้นคว้า และความวิจิตรงดงามของเปลือกหอยผ่านวิวัฒนาการที่สืบเนื่องมานับล้านปี"

Bangkok Seashell Museum is a mid-town discovery museum about sea-shell that is not a small piece of the sea but is a gem of the sea. This museum is a 3-storey-building. The first floor show the birth of the sea shell. that will found the big sea shell with 300kg weight and other interesting seashells. Second floor will show the beauty of the seashell such as heart-shape seashell and unique shape seashells. Third floor will show a nature of seashell to survive in the sea and other interesting information when you meet.

バンコク貝殻博物館設立博物館は、バンコクでの学習の形態として展示します。家族を訪問する子供のための学習の源としてのコンセプトの下で。旅行者情熱的である個人は、シェルを収集し、同じことは小さな生き物だけの地殻はないと思います。それは、海の宝石です。シェルでは、世界の動向に適応するように進化。貝は、指標を使用し、別の要因です。生息地の清潔さと整合性が下水汚染土壌の化学物質を持っています。他の捕食者の出現。これ貝種の絶滅。教育システムへの保存のシェル。モバイル学習他の分野での学習だけでなく、学術研究に待っている奇跡とシェルの予告編。進化の何百万年を経て、エレガントなシェル

曼谷的贝壳博物馆是曼谷一家大型的探索性博物馆,馆内陈列着很多海洋贝壳,不是小贝壳,而是海洋之宝。博物馆分为3个探索馆,第1层讲述了海洋贝壳类动物的诞生,你可以在这里发现重达300千克的大型海洋壳类动物,以及其他一些十分有趣海类动物。第2层展示了海洋的魅力风光,如一些心形壳类动物,以及一些外形独特的壳类。第3层展示了壳类动物在海洋内的生存周期,以及其他一些关于海洋壳类生物的信息。